Grupo Planeta

Editorial Planeta Uruguay

Líder en el mercat local amb edicions pròpies i internacionals

Editorial Planeta Uruguay va iniciar la seva activitat al final de 1994 distribuint els fons editorials del Grupo Planeta, especialment la producció de Planeta Argentina. El desenvolupament de la distribució va permetre arribar a tots els racons del país i aconseguir una posició de lideratge en el mercat cultural uruguaià.

Amb el projecte de dinamitzar el mercat del llibre i la cultura, Planeta Uruguay recorre el país, assisteix les biblioteques de l’interior amb informació bibliogràfica actualitzada, organitza presentacions d'autors nacionals i promou constantment la creació de clubs de lectors. Paral·lelament, manté l'activitat conjunta amb l'Acadèmia Nacional de Lletres per donar a conèixer les obres de la RAE en diversos punts del país.

Molts autors locals han trobat en Editorial Planeta la possibilitat de donar-se a conèixer o consolidar la seva obra. Alguns dels escriptors uruguaians més reeixits dels últims temps han estat Ana Ribeiro, Fernando Butazzoni, Julio César Castro, Lincoln Maiztegui, Mercedes Vigil, Néstor Ganduglia i Walter Dresel, entre altres.