Grupo Planeta

Educaula 62

Publicacions destinades a l’àmbit educatiu

Educaula 62 és un segell del Grup 62 destinat a l'àmbit educatiu: edicions comentades, autors clàssics i moderns, diccionaris, manuals i llibres per a alumnes i professors. El seu objectiu és publicar llibres i manuals, principalment per a l'escola secundària i els primers cursos universitaris, i aportar recursos digitals a la comunitat educativa a través de Lecturanda.